Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARENA E 3.89 0.52 23.11.2017
Son Kapanış
(TL)
Bugünkü
Getiri(%)
Son 1 Hafta
Getiri(%)
Son 1 Ay
Getiri(%)
Son 1 Yıl
Getiri(%)
F/K Sektörel
F/K
PD/DD Piyasa Değeri
(TL)
Piyasa Değeri
(USD)
Son Kapanış
USD
3.89 0.52 -3.71 -8.69 -0.24 14.00 17.82 0.48 124,480,000 31,721,923 0.991
ARENA E Son 250 Gün (TL) 23.11.2017
 
Teknik Yorum
Osilatörler"in genelde aşırı satım bölgesinde olması hissenin fazla düştüğü şeklinde değerlendirilebilir. Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının altında seyrediyor.
Günün Özeti
1.Seans 2.Seans GünSonu
Önceki 3.87 3.91 3.87
Açılış 3.90 3.91 3.90
Düşük 3.88 3.85 3.85
Yüksek 3.94 3.91 3.94
Ağ.Orta 3.90 3.88 3.89
Kapanış 3.91 3.89 3.89
Net 0 0 0
Yüzde 1.03 -0.51 0.52
İş.Adedi 57,461 59,704 117,165
İş.Hacmi 223,897 231,386 455,283
Alış 0.00 0.00 3.89
Satış 0.00 0.00 3.90
Sözleşme - - 423
Göstergeler
Göstergeler Önceki Son Sinyal
CCI -139 -112
Momentum 90 91
RSI 31 33
Stokastik 14 24
Sto(Hrk.Ort) 15 19
MACD 0 0
MACD(Hrk.Ort) 0 0
Hrk.Ort(3) 3.91 3.90
Hrk.Ort(5) 3.95 3.93
Hrk.Ort(10) 4.02 4.00
Hrk.Ort(20) 4.10 4.08
Hrk.Ort(50) 4.16 4.15
Hrk.Ort(100) 4.18 4.18
Özet Bilançolar
Özet Bilanço2016.09*2017.09*( % )
Dönen Varlıklar476,102,334574,184,22120.60
Duran Varlıklar9,248,12613,257,13143.35
Toplam Aktifler485,350,460587,441,35221.03
Kısa Vadeli Yükümlülükler266,915,674326,756,23922.42
Uzun Vadeli Yükümlülükler4,216,6443,089,876-26.72
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)214,218,142257,595,23720.25
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye1,515,642459,136-69.71
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)212,702,500257,136,10120.89
Toplam Pasifler485,350,460587,441,35221.03
Özet Gelir Tablosu2016.09*2017.09*( % )
Brüt Satışlar1,142,020,0711,311,325,87414.83
Satışlardan İndirimler (-)74,472,58584,279,19213.17
Satış Gelirleri1,067,547,4861,227,046,68214.94
Satışların Maliyeti (-)1,004,921,0481,161,432,91515.57
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı62,626,43865,613,7674.77
Faaliyet Giderleri (-)41,743,74246,411,82611.18
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı20,882,69619,201,941-8.05
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) 2,185,591 
Faaliyet Karı veya Zararı22,164,06017,016,350-23.23
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)9,003,26512,194,82535.45
Vergi Öncesi Kar/Zarar13,160,7954,821,525-63.36
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)3,868,7221,409,779-63.56
Durdurulan Faaliyetler İle İlgili Net Dönem Karı 565,818 
Net Dönem Karı/Zararı9,292,0733,977,564-57.19
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı-814,762-31,444-96.14
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı10,106,8354,009,008-60.33
 UFRS/KonsolideUFRS/Konsolide 
Finansal Oranlar
Finansal Oranlar2016.092017.09
Aktif Büyüme Oranı (%)-9.4521.03
Aktif Devir Hızı2.202.09
Aktif Karlılığı (%)1.910.68
Alacak Devir Hızı3.303.76
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi110.6497.05
Bedelsiz Verme Potansiyeli (%)-5.02-4.87
Borçlanma Oranı (%)127.47128.28
Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa)0.950.53
Brüt Kar Marjı (%)5.875.35
   
Dip ve Zirveler (TL)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 3.80 4.05 3.89
Son 1 Hafta 3.80 4.08 3.89
AyBaşından 3.80 4.38 3.89
Son 1 Ay 3.80 4.44 3.89
Son 3 Ay 3.80 4.50 3.89
Son 6 Ay 3.80 4.81 3.89
YilBaşından 3.80 4.81 3.89
Son 1 Yıl 3.71 4.81 3.89
Dip ve Zirveler (USD)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 0.9580 1.0400 0.9913
Son 1 Hafta 0.9580 1.0499 0.9913
AyBaşından 0.9580 1.1481 0.9913
Son 1 Ay 0.9580 1.1739 0.9913
Son 3 Ay 0.9580 1.3007 0.9913
Son 6 Ay 0.9580 1.3616 0.9913
YilBaşından 0.9580 1.3616 0.9913
Son 1 Yıl 0.9580 1.3616 0.9913
Ortalama Maliyet (TL ve USD)
Periyot TL USD
Hafta Başından 3.88 0.9821
Son 1 Hafta 3.90 0.9903
AyBaşından 4.13 1.0656
Son 1 Ay 4.25 1.1093
Son 3 Ay 4.26 1.1947
Son 6 Ay 4.30 1.2101
YilBaşından 4.34 1.2038
Son 1 Yıl 4.33 1.2038
Getiriler (TL ve USD)
Periyot TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
Hafta Başından -0.10 -2.51 -0.0354 -3.45
Son 1 Hafta -0.15 -3.71 -0.0512 -4.91
AyBaşından -0.45 -10.37 -0.1562 -13.61
Son 1 Ay -0.37 -8.69 -0.1585 -13.78
Son 3 Ay -0.28 -6.71 -0.1995 -16.75
Son 6 Ay -0.18 -4.42 -0.1481 -13.00
YilBaşından -0.27 -6.55 -0.1894 -16.04
Son 1 Yıl -0.19 -4.76 -0.2141 -17.76
Ort. Günlük İş.Adedi ve Hacim (TL,USD)
Periyot İş.Adedi
(Lot)
İş.Hacmi
(TL)
İş.Hacmi
($)
Hafta Başından 133,306 517,001 130,924
Son 1 Hafta 130,246 507,822 128,985
AyBaşından 133,137 549,861 141,867
Son 1 Ay 227,947 967,666 252,857
Son 3 Ay 354,518 1,509,853 423,542
Son 6 Ay 417,566 1,793,556 505,303
YilBaşından 444,711 1,931,394 535,348
Son 1 Yıl 428,201 1,855,769 515,448
Yıllık Getiriler (TL,USD)
Yıl TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
2017 -0.27 -6.55 -0.1894 -16.04
2016 0.67 19.11 -0.0148 -1.23
2015 0.24 7.39 -0.2005 -14.36
2014 1.49 84.19 0.5682 68.64
2013 -0.25 -12.41 -0.3014 -26.69
2012 0.11 5.71 0.1239 12.32