Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ARENA E 3.85 0.26 25.05.2018
Son Kapanış
(TL)
Bugünkü
Getiri(%)
Son 1 Hafta
Getiri(%)
Son 1 Ay
Getiri(%)
Son 1 Yıl
Getiri(%)
F/K Sektörel
F/K
PD/DD Piyasa Değeri
(TL)
Piyasa Değeri
(USD)
Son Kapanış
USD
3.85 0.26 -6.33 -21.59 -8.11 38.77 9.50 0.43 123,200,000 26,050,918 0.814
ARENA E Son 250 Gün (TL) 25.05.2018
 
Teknik Yorum
Osilatörler"in genelde aşırı satım bölgesinde olması hissenin fazla düştüğü şeklinde değerlendirilebilir. Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının altında seyrediyor.
Günün Özeti
1.Seans 2.Seans GünSonu
Önceki 3.84 3.87 3.84
Açılış 3.91 3.87 3.91
Düşük 3.83 3.81 3.81
Yüksek 3.95 3.89 3.95
Ağ.Orta 3.88 3.85 3.86
Kapanış 3.87 3.85 3.85
Net 0 0 0
Yüzde 0.78 -0.52 0.26
İş.Adedi 32,846 95,107 127,953
İş.Hacmi 127,310 366,158 493,468
Alış 0.00 0.00 3.84
Satış 0.00 0.00 3.85
Sözleşme - - 1,052
Göstergeler
Göstergeler Önceki Son Sinyal
CCI -165 -167
Momentum 90 91
RSI 30 30
Stokastik 15 10
Sto(Hrk.Ort) 17 14
MACD 0 0
MACD(Hrk.Ort) 0 0
Hrk.Ort(3) 3.96 3.90
Hrk.Ort(5) 4.02 3.96
Hrk.Ort(10) 4.12 4.07
Hrk.Ort(20) 4.24 4.20
Hrk.Ort(50) 4.27 4.25
Hrk.Ort(100) 4.23 4.22
Özet Bilançolar
Özet Bilanço2017.03*2018.03*( % )
Dönen Varlıklar629,857,956668,684,5116.16
Duran Varlıklar4,792,00419,459,219306.08
Toplam Aktifler634,649,960688,143,7308.43
Kısa Vadeli Yükümlülükler371,538,584401,452,5208.05
Uzun Vadeli Yükümlülükler2,945,5903,261,25110.72
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)260,165,786283,429,9598.94
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye22,612184,679716.73
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)260,143,174283,245,2808.88
Toplam Pasifler634,649,960688,143,7308.43
Özet Gelir Tablosu2017.03*2018.03*( % )
Brüt Satışlar496,205,836501,736,0511.11
Satışlardan İndirimler (-)31,556,44218,299,076-42.01
Satış Gelirleri464,649,394483,436,9754.04
Satışların Maliyeti (-)442,867,671456,279,7673.03
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı21,781,72327,157,20824.68
Faaliyet Giderleri (-)15,296,55819,147,65525.18
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı6,485,1658,009,55323.51
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 1,830,349 
Faaliyet Karı veya Zararı4,014,7029,839,902145.10
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)4,587,0515,291,87515.37
Vergi Öncesi Kar/Zarar1,812,1454,548,027150.97
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)1,598,3673,023,98489.19
Net Dönem Karı/Zararı213,7781,524,043612.91
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı3,383-315,648-9,430.42
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı210,3951,839,691774.40
 UFRS/KonsolideUFRS/Konsolide 
Finansal Oranlar
Finansal Oranlar2017.032018.03
Aktif Büyüme Oranı (%)34.568.43
Aktif Devir Hızı0.730.70
Aktif Karlılığı (%)0.030.22
Alacak Devir Hızı1.231.17
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi297.78312.30
Bedelsiz Verme Potansiyeli (%)-4.87-4.87
Borçlanma Oranı (%)143.95142.88
Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa)0.130.38
Brüt Kar Marjı (%)4.695.62
   
Dip ve Zirveler (TL)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 3.81 4.28 3.85
Son 1 Hafta 3.81 4.28 3.85
AyBaşından 3.80 4.76 3.85
Son 1 Ay 3.80 4.95 3.85
Son 3 Ay 3.80 5.23 3.85
Son 6 Ay 3.75 5.23 3.85
YilBaşından 3.80 5.23 3.85
Son 1 Yıl 3.75 5.23 3.85
Dip ve Zirveler (USD)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 0.8056 0.9332 0.8141
Son 1 Hafta 0.8056 0.9332 0.8141
AyBaşından 0.8056 1.1312 0.8141
Son 1 Ay 0.8056 1.2150 0.8141
Son 3 Ay 0.8056 1.2780 0.8141
Son 6 Ay 0.8056 1.2780 0.8141
YilBaşından 0.8056 1.2780 0.8141
Son 1 Yıl 0.8056 1.3616 0.8141
Ortalama Maliyet (TL ve USD)
Periyot TL USD
Hafta Başından 4.03 0.8619
Son 1 Hafta 4.03 0.8619
AyBaşından 4.29 0.9853
Son 1 Ay 4.44 1.0474
Son 3 Ay 4.51 1.1095
Son 6 Ay 4.36 1.1068
YilBaşından 4.42 1.1124
Son 1 Yıl 4.33 1.1631
Getiriler (TL ve USD)
Periyot TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
Hafta Başından -0.26 -6.33 -0.1047 -11.40
Son 1 Hafta -0.26 -6.33 -0.1047 -11.40
AyBaşından -0.65 -14.44 -0.2978 -26.78
Son 1 Ay -1.06 -21.59 -0.3884 -32.30
Son 3 Ay -0.14 -3.51 -0.2391 -22.70
Son 6 Ay -0.05 -1.28 -0.1749 -17.68
YilBaşından -0.38 -8.98 -0.3053 -27.28
Son 1 Yıl -0.25 -6.10 -0.3360 -29.21
Ort. Günlük İş.Adedi ve Hacim (TL,USD)
Periyot İş.Adedi
(Lot)
İş.Hacmi
(TL)
İş.Hacmi
($)
Hafta Başından 114,545 461,151 98,723
Son 1 Hafta 114,545 461,151 98,723
AyBaşından 165,998 711,326 163,554
Son 1 Ay 222,981 988,944 233,544
Son 3 Ay 354,372 1,598,390 393,179
Son 6 Ay 339,243 1,479,927 375,473
YilBaşından 326,045 1,440,511 362,704
Son 1 Yıl 377,690 1,634,051 439,274
Yıllık Getiriler (TL,USD)
Yıl TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
2018 -0.38 -8.98 -0.3053 -27.28
2017 0.07 1.62 -0.0613 -5.19
2016 0.67 19.11 -0.0148 -1.23
2015 0.24 7.39 -0.2005 -14.36
2014 1.49 84.19 0.5682 68.64
2013 -0.25 -12.41 -0.3014 -26.69