Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ARENA E 3.70 3.35 14.12.2018
Son Kapanış
(TL)
Bugünkü
Getiri(%)
Son 1 Hafta
Getiri(%)
Son 1 Ay
Getiri(%)
Son 1 Yıl
Getiri(%)
F/K Sektörel
F/K
PD/DD Piyasa Değeri
(TL)
Piyasa Değeri
(USD)
Son Kapanış
USD
3.70 3.35 -2.63 -2.12 -11.48 -6.96 8.39 0.28 114,240,000 21,231,438 0.688
ARENA E Son 250 Gün (TL) 14.12.2018
 
Teknik Yorum
Kısa vadeli göstergeler genelde Al konumunda bulunuyor.Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor.
Günün Özeti
1.Seans 2.Seans GünSonu
Önceki 3.58 3.57 3.58
Açılış 3.58 3.58 3.58
Düşük 3.37 3.49 3.37
Yüksek 3.66 3.70 3.70
Ağ.Orta 3.56 3.58 3.57
Kapanış 3.57 3.70 3.70
Net 0 0 0
Yüzde -0.28 3.64 3.35
İş.Adedi 136,101 125,920 262,021
İş.Hacmi 484,723 450,701 935,424
Alış 0.00 0.00 3.69
Satış 0.00 0.00 3.70
Sözleşme - - 1,183
Göstergeler
Göstergeler Önceki Son Sinyal
CCI -164 -151
Momentum 89 97
RSI 44 51
Stokastik 17 33
Sto(Hrk.Ort) 23 28
MACD 0 0
MACD(Hrk.Ort) 0 0
Hrk.Ort(3) 3.63 3.67
Hrk.Ort(5) 3.68 3.68
Hrk.Ort(10) 3.74 3.73
Hrk.Ort(20) 3.73 3.73
Hrk.Ort(50) 3.53 3.54
Hrk.Ort(100) 3.43 3.44
Özet Bilançolar
Özet Bilanço2017.09*2018.09*( % )
Dönen Varlıklar574,184,221823,622,46243.44
Duran Varlıklar13,257,13128,362,326113.94
Toplam Aktifler587,441,352851,984,78845.03
Kısa Vadeli Yükümlülükler326,756,239446,363,17036.60
Uzun Vadeli Yükümlülükler3,089,8764,424,91743.21
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)257,595,237401,196,70155.75
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye459,136-105,561-122.99
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)257,136,101401,302,26256.07
Toplam Pasifler587,441,352851,984,78845.03
Özet Gelir Tablosu2017.09*2018.09*( % )
Brüt Satışlar1,311,325,8741,514,329,50715.48
Satışlardan İndirimler (-)84,279,19260,115,511-28.67
Satış Gelirleri1,227,046,6821,454,213,99618.51
Satışların Maliyeti (-)1,161,432,9151,375,774,49218.45
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı65,613,76778,439,50419.55
Faaliyet Giderleri (-)46,411,82661,215,55531.90
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı19,201,94117,223,949-10.30
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 4,302,390 
Faaliyet Karı veya Zararı17,016,35021,526,33926.50
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)12,194,82518,444,09151.25
Vergi Öncesi Kar/Zarar4,821,5253,082,248-36.07
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)1,409,77917,992,1191,176.24
Net Dönem Karı/Zararı3,977,564-14,909,871-474.85
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı-31,444-417,4361,227.55
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı4,009,008-14,492,435-461.50
 UFRS/KonsolideUFRS/Konsolide 
Finansal Oranlar
Finansal Oranlar2017.092018.09
Aktif Büyüme Oranı (%)21.0345.03
Aktif Devir Hızı2.091.71
Aktif Karlılığı (%)0.68-1.75
Alacak Devir Hızı3.763.53
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi97.05103.28
Bedelsiz Verme Potansiyeli (%)-4.87-4.87
Borçlanma Oranı (%)128.28112.33
Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa)0.53-1.47
Brüt Kar Marjı (%)5.355.39
   
Dip ve Zirveler (TL)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 3.37 3.89 3.70
Son 1 Hafta 3.37 3.89 3.70
AyBaşından 3.37 4.00 3.70
Son 1 Ay 3.37 4.19 3.70
Son 3 Ay 2.72 4.19 3.70
Son 6 Ay 2.53 4.19 3.70
YilBaşından 2.53 5.23 3.70
Son 1 Yıl 2.53 5.23 3.70
Dip ve Zirveler (USD)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 0.6263 0.7353 0.6876
Son 1 Hafta 0.6263 0.7353 0.6876
AyBaşından 0.6263 0.7692 0.6876
Son 1 Ay 0.6263 0.7930 0.6876
Son 3 Ay 0.4376 0.7930 0.6876
Son 6 Ay 0.3801 0.8404 0.6876
YilBaşından 0.3801 1.2780 0.6876
Son 1 Yıl 0.3801 1.2780 0.6876
Ortalama Maliyet (TL ve USD)
Periyot TL USD
Hafta Başından 3.65 0.6824
Son 1 Hafta 3.65 0.6824
AyBaşından 3.72 0.6958
Son 1 Ay 3.88 0.7295
Son 3 Ay 3.28 0.5695
Son 6 Ay 3.30 0.6188
YilBaşından 3.71 0.8048
Son 1 Yıl 3.75 0.8240
Getiriler (TL ve USD)
Periyot TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
Hafta Başından -0.10 -2.63 -0.0246 -3.45
Son 1 Hafta -0.10 -2.63 -0.0246 -3.45
AyBaşından -0.25 -6.33 -0.0769 -10.06
Son 1 Ay -0.08 -2.12 -0.0031 -0.45
Son 3 Ay 0.86 30.28 0.2203 47.14
Son 6 Ay 0.49 15.26 -0.0017 -0.24
YilBaşından -0.53 -12.53 -0.4318 -38.57
Son 1 Yıl -0.55 -12.94 -0.4194 -37.88
Ort. Günlük İş.Adedi ve Hacim (TL,USD)
Periyot İş.Adedi
(Lot)
İş.Hacmi
(TL)
İş.Hacmi
($)
Hafta Başından 158,235 578,081 107,974
Son 1 Hafta 158,235 578,081 107,974
AyBaşından 131,095 487,545 91,219
Son 1 Ay 212,198 823,947 154,809
Son 3 Ay 505,564 1,659,745 287,923
Son 6 Ay 444,428 1,468,267 274,994
YilBaşından 380,613 1,413,536 306,308
Son 1 Yıl 388,005 1,453,729 319,705
Yıllık Getiriler (TL,USD)
Yıl TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
2018 -0.53 -12.53 -0.4318 -38.57
2017 0.07 1.62 -0.0613 -5.19
2016 0.67 19.11 -0.0148 -1.23
2015 0.24 7.39 -0.2005 -14.36
2014 1.49 84.19 0.5682 68.64
2013 -0.25 -12.41 -0.3014 -26.69