Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ARENA E 3.30 -2.94 25.04.2019
Son Kapanış
(TL)
Bugünkü
Getiri(%)
Son 1 Hafta
Getiri(%)
Son 1 Ay
Getiri(%)
Son 1 Yıl
Getiri(%)
F/K Sektörel
F/K
PD/DD Piyasa Değeri
(TL)
Piyasa Değeri
(USD)
Son Kapanış
USD
3.30 -2.94 -4.07 -5.71 -29.49 621.41 10.47 0.30 109,120,000 18,484,576 0.559
ARENA E Son 250 Gün (TL) 25.04.2019
 
Teknik Yorum
Son 3 gündür hacimdeki sürekli artış hareketlilik dikkat çekici.Kısa vadeli göstergeler genelde Sat konumunda bulunuyor.Osilatörler"in genelde aşırı satım bölgesinde olması hissenin fazla düştüğü şeklinde değerlendirilebilir. Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının altında seyrediyor.
Günün Özeti
1.Seans 2.Seans GünSonu
Önceki 3.40 3.41 3.40
Açılış 3.40 3.41 3.40
Düşük 3.39 3.30 3.30
Yüksek 3.43 3.41 3.43
Ağ.Orta 3.41 3.34 3.35
Kapanış 3.41 3.30 3.30
Net 0 0 0
Yüzde 0.29 -3.23 -2.94
İş.Adedi 17,970 121,651 139,621
İş.Hacmi 61,214 406,498 467,712
Alış 0.00 0.00 3.30
Satış 0.00 0.00 3.32
Sözleşme - - 529
Göstergeler
Göstergeler Önceki Son Sinyal
CCI -25 -169
Momentum 98 97
RSI 45 39
Stokastik 40 13
Sto(Hrk.Ort) 42 28
MACD 0 0
MACD(Hrk.Ort) 0 0
Hrk.Ort(3) 3.41 3.35
Hrk.Ort(5) 3.41 3.37
Hrk.Ort(10) 3.41 3.39
Hrk.Ort(20) 3.44 3.43
Hrk.Ort(50) 3.53 3.52
Hrk.Ort(100) 3.58 3.58
Özet Bilançolar
Özet Bilanço2017.12*2018.12*( % )
Dönen Varlıklar835,098,318880,216,4535.40
Duran Varlıklar17,273,82028,798,83366.72
Toplam Aktifler852,372,138909,015,2866.65
Kısa Vadeli Yükümlülükler577,986,984536,924,616-7.10
Uzun Vadeli Yükümlülükler3,281,0783,802,43115.89
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)271,104,076368,288,23935.85
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye298,375-218,737-173.31
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)270,805,701368,506,97636.08
Toplam Pasifler852,372,138909,015,2866.65
Özet Gelir Tablosu2017.12*2018.12*( % )
Brüt Satışlar1,950,001,6622,301,742,06618.04
Satışlardan İndirimler (-)126,264,42990,987,294-27.94
Satış Gelirleri1,823,737,2332,210,754,77221.22
Satışların Maliyeti (-)1,729,898,7622,093,553,44521.02
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı93,838,471117,201,32724.90
Faaliyet Giderleri (-)67,708,69490,627,08033.85
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı26,129,77726,574,2471.70
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 3,932,420 
Faaliyet Karı veya Zararı23,774,16830,506,66728.32
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)17,618,21324,886,30241.25
Vergi Öncesi Kar/Zarar6,155,9555,620,365-8.70
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)4,862,3165,450,43012.10
Net Dönem Karı/Zararı1,867,467169,935-90.90
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı-197,174-535,113171.39
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı2,064,641705,048-65.85
 UFRS/KonsolideUFRS/Konsolide 
Finansal Oranlar
Finansal Oranlar2017.122018.12
Aktif Büyüme Oranı (%)19.476.65
Aktif Devir Hızı2.142.43
Aktif Karlılığı (%)0.220.02
Alacak Devir Hızı3.403.72
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi107.5098.14
Bedelsiz Verme Potansiyeli (%)-4.87-4.87
Borçlanma Oranı (%)214.64146.73
Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa)0.250.01
Brüt Kar Marjı (%)5.155.30
   
Dip ve Zirveler (TL)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 3.30 3.46 3.30
Son 1 Hafta 3.30 3.47 3.30
AyBaşından 3.30 3.67 3.30
Son 1 Ay 3.23 3.79 3.30
Son 3 Ay 3.23 4.23 3.30
Son 6 Ay 2.88 4.46 3.30
YilBaşından 3.23 4.43 3.30
Son 1 Yıl 2.53 4.95 3.30
Dip ve Zirveler (USD)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 0.5590 0.5895 0.5590
Son 1 Hafta 0.5590 0.5980 0.5590
AyBaşından 0.5590 0.6467 0.5590
Son 1 Ay 0.5590 0.7097 0.5590
Son 3 Ay 0.5590 0.7727 0.5590
Son 6 Ay 0.5205 0.8430 0.5590
YilBaşından 0.5590 0.8294 0.5590
Son 1 Yıl 0.3801 1.2150 0.5590
Ortalama Maliyet (TL ve USD)
Periyot TL USD
Hafta Başından 3.39 0.5766
Son 1 Hafta 3.39 0.5783
AyBaşından 3.45 0.6049
Son 1 Ay 3.48 0.6221
Son 3 Ay 3.69 0.6774
Son 6 Ay 3.70 0.6837
YilBaşından 3.75 0.6905
Son 1 Yıl 3.53 0.6719
Getiriler (TL ve USD)
Periyot TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
Hafta Başından -0.13 -3.79 -0.0321 -5.43
Son 1 Hafta -0.14 -4.07 -0.0321 -5.43
AyBaşından -0.14 -4.07 -0.0511 -8.37
Son 1 Ay -0.20 -5.71 -0.0598 -9.67
Son 3 Ay -0.54 -14.06 -0.1691 -23.23
Son 6 Ay 0.34 11.49 0.0388 7.46
YilBaşından -1.11 -25.17 -0.2746 -32.94
Son 1 Yıl -1.61 -32.79 -0.6435 -53.51
Ort. Günlük İş.Adedi ve Hacim (TL,USD)
Periyot İş.Adedi
(Lot)
İş.Hacmi
(TL)
İş.Hacmi
($)
Hafta Başından 119,403 404,519 68,853
Son 1 Hafta 100,884 342,301 58,345
AyBaşından 220,045 758,766 133,097
Son 1 Ay 298,596 1,037,736 185,770
Son 3 Ay 353,375 1,302,773 239,392
Son 6 Ay 346,199 1,282,158 236,680
YilBaşından 342,792 1,285,845 236,703
Son 1 Yıl 373,612 1,317,462 251,049
Yıllık Getiriler (TL,USD)
Yıl TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
2019 -1.11 -25.17 -0.2746 -32.94
2018 0.18 4.26 -0.2859 -25.54
2017 0.07 1.62 -0.0613 -5.19
2016 0.67 19.11 -0.0148 -1.23
2015 0.24 7.39 -0.2005 -14.36
2014 1.49 84.19 0.5682 68.64