Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARENA E 4.45 0.45 20.01.2017
Son Kapanış
(TL)
Bugünkü
Getiri(%)
Son 1 Hafta
Getiri(%)
Son 1 Ay
Getiri(%)
Son 1 Yıl
Getiri(%)
F/K Sektörel
F/K
PD/DD Piyasa Değeri
(TL)
Piyasa Değeri
(USD)
Son Kapanış
USD
4.45 0.45 1.14 5.95 27.27 7.48 13.65 0.67 142,400,000 37,234,599 1.164
ARENA E Son 250 Gün (TL) 20.01.2017
 
Teknik Yorum
Kısa vadeli göstergeler genelde Sat konumunda bulunuyor.Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor.
Günün Özeti
1.Seans 2.Seans GünSonu
Önceki 4.43 4.40 4.43
Açılış 4.44 4.42 4.44
Düşük 4.40 4.42 4.40
Yüksek 4.44 4.48 4.48
Ağ.Orta 4.43 4.45 4.45
Kapanış 4.40 4.45 4.45
Net 0 0 0
Yüzde -0.68 1.14 0.45
İş.Adedi 56,280 143,080 199,360
İş.Hacmi 249,220 636,986 886,206
Alış 0.00 0.00 4.45
Satış 0.00 0.00 4.46
Sözleşme - - 555
Göstergeler
Göstergeler Önceki Son Sinyal
CCI 100 69
Momentum 104 104
RSI 60 62
Stokastik 50 42
Sto(Hrk.Ort) 59 50
MACD 0 0
MACD(Hrk.Ort) 0 0
Hrk.Ort(3) 4.44 4.44
Hrk.Ort(5) 4.43 4.43
Hrk.Ort(10) 4.39 4.40
Hrk.Ort(20) 4.34 4.35
Hrk.Ort(50) 4.31 4.31
Hrk.Ort(100) 4.33 4.34
Özet Bilançolar
Özet Bilanço2015.09*2016.09*( % )
Dönen Varlıklar525,162,739476,102,334-9.34
Duran Varlıklar10,812,7959,248,126-14.47
Toplam Aktifler535,975,534485,350,460-9.45
Kısa Vadeli Yükümlülükler328,818,994266,915,674-18.83
Uzun Vadeli Yükümlülükler6,486,5624,216,644-34.99
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)200,669,978214,218,1426.75
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye1,969,1861,515,642-23.03
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)198,700,792212,702,5007.05
Toplam Pasifler535,975,534485,350,460-9.45
Özet Gelir Tablosu2015.09*2016.09*( % )
Brüt Satışlar1,077,971,3341,142,020,0715.94
Satışlardan İndirimler (-)64,864,92074,472,58514.81
Satış Gelirleri1,013,106,4141,067,547,4865.37
Satışların Maliyeti (-)953,819,4361,004,921,0485.36
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı59,286,97862,626,4385.63
Faaliyet Giderleri (-)37,433,29441,743,74211.52
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı21,853,68420,882,696-4.44
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar4,239,7591,281,364-69.78
Faaliyet Karı veya Zararı26,093,44322,164,060-15.06
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)12,948,7969,003,265-30.47
Vergi Öncesi Kar/Zarar13,144,64713,160,7950.12
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)10,212,5303,868,722-62.12
Net Dönem Karı/Zararı2,932,1179,292,073216.91
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı-66,871-814,7621,118.41
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı2,998,98810,106,835237.01
 UFRS/KonsolideUFRS/Konsolide 
Finansal Oranlar
Finansal Oranlar2015.092016.09
Aktif Büyüme Oranı (%)35.57-9.45
Aktif Devir Hızı1.892.20
Aktif Karlılığı (%)0.551.91
Alacak Devir Hızı3.543.30
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi103.20110.64
Bedelsiz Verme Potansiyeli (%)-4.07-5.02
Borçlanma Oranı (%)168.75127.47
Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa)0.300.95
Brüt Kar Marjı (%)5.855.87
   
Dip ve Zirveler (TL)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 4.38 4.60 4.45
Son 1 Hafta 4.38 4.60 4.45
AyBaşından 4.01 4.60 4.45
Son 1 Ay 4.01 4.60 4.45
Son 3 Ay 3.81 4.87 4.45
Son 6 Ay 3.58 4.92 4.45
YilBaşından 4.01 4.60 4.45
Son 1 Yıl 3.13 5.54 4.45
Dip ve Zirveler (USD)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 1.1505 1.2207 1.1636
Son 1 Hafta 1.1505 1.2207 1.1636
AyBaşından 1.0967 1.2316 1.1636
Son 1 Ay 1.0967 1.2643 1.1636
Son 3 Ay 1.0845 1.5682 1.1636
Son 6 Ay 1.0845 1.6473 1.1636
YilBaşından 1.0967 1.2316 1.1636
Son 1 Yıl 1.0292 1.9227 1.1636
Ortalama Maliyet (TL ve USD)
Periyot TL USD
Hafta Başından 4.48 1.1835
Son 1 Hafta 4.48 1.1835
AyBaşından 4.41 1.1742
Son 1 Ay 4.37 1.1851
Son 3 Ay 4.39 1.2974
Son 6 Ay 4.52 1.4527
YilBaşından 4.41 1.1742
Son 1 Yıl 4.53 1.5204
Getiriler (TL ve USD)
Periyot TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
Hafta Başından 0.05 1.14 0.0076 0.66
Son 1 Hafta 0.05 1.14 0.0076 0.66
AyBaşından 0.18 4.22 -0.0476 -3.93
Son 1 Ay 0.25 5.95 -0.0303 -2.54
Son 3 Ay -0.25 -5.32 -0.3658 -23.92
Son 6 Ay 0.63 16.49 -0.0956 -7.60
YilBaşından 0.18 4.22 -0.0476 -3.93
Son 1 Yıl 1.23 38.13 0.1091 10.35
Ort. Günlük İş.Adedi ve Hacim (TL,USD)
Periyot İş.Adedi
(Lot)
İş.Hacmi
(TL)
İş.Hacmi
($)
Hafta Başından 742,429 3,327,013 878,681
Son 1 Hafta 742,429 3,327,013 878,681
AyBaşından 441,700 1,947,776 518,659
Son 1 Ay 401,870 1,756,445 476,242
Son 3 Ay 380,724 1,672,392 493,935
Son 6 Ay 565,450 2,555,142 821,423
YilBaşından 441,700 1,947,776 518,659
Son 1 Yıl 726,835 3,294,923 1,105,091
Yıllık Getiriler (TL,USD)
Yıl TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
2017 0.18 4.22 -0.0476 -3.93
2016 0.69 19.11 -0.0151 -1.23
2015 0.25 7.39 -0.2057 -14.36
2014 1.53 84.19 0.5828 68.64
2013 -0.26 -12.41 -0.3092 -26.69
2012 0.11 5.71 0.1271 12.32