Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARENA E 4.12 0.24 16.08.2017
Son Kapanış
(TL)
Bugünkü
Getiri(%)
Son 1 Hafta
Getiri(%)
Son 1 Ay
Getiri(%)
Son 1 Yıl
Getiri(%)
F/K Sektörel
F/K
PD/DD Piyasa Değeri
(TL)
Piyasa Değeri
(USD)
Son Kapanış
USD
4.12 0.24 -1.67 -3.51 -7.52 21.47 19.04 0.52 131,840,000 37,308,280 1.165
ARENA E Son 250 Gün (TL) 16.08.2017
 
Teknik Yorum
Kısa vadeli göstergeler genelde Sat konumunda bulunuyor.Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının altında seyrediyor.
Günün Özeti
1.Seans 2.Seans GünSonu
Önceki 4.11 4.11 4.11
Açılış 4.12 - 4.12
Düşük 4.03 - 4.03
Yüksek 4.22 - 4.22
Ağ.Orta 4.12 - 4.12
Kapanış 4.12 - 4.12
Net 0 - 0
Yüzde 0.24 - 0.24
İş.Adedi 266,840 - 266,840
İş.Hacmi 1,098,818 - 1,098,818
Alış 0.00 - 0.00
Satış 0.00 - 0.00
Sözleşme - - -
Göstergeler
Göstergeler Önceki Son Sinyal
CCI -106 -171
Momentum 96 97
RSI 40 41
Stokastik 39 37
Sto(Hrk.Ort) 42 39
MACD 0 0
MACD(Hrk.Ort) 0 0
Hrk.Ort(3) 4.18 4.15
Hrk.Ort(5) 4.20 4.17
Hrk.Ort(10) 4.24 4.22
Hrk.Ort(20) 4.28 4.26
Hrk.Ort(50) 4.27 4.27
Hrk.Ort(100) 4.27 4.26
Özet Bilançolar
Özet Bilanço2016.06*2017.06*( % )
Dönen Varlıklar486,167,875543,616,25211.82
Duran Varlıklar10,859,4885,617,734-48.27
Toplam Aktifler497,027,363549,233,98610.50
Kısa Vadeli Yükümlülükler286,006,358295,011,5283.15
Uzun Vadeli Yükümlülükler4,436,0272,881,823-35.04
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)206,584,978251,340,63521.66
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye2,044,40421,994-98.92
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)204,540,574251,318,64122.87
Toplam Pasifler497,027,363549,233,98610.50
Özet Gelir Tablosu2016.06*2017.06*( % )
Brüt Satışlar761,635,350907,165,88719.11
Satışlardan İndirimler (-)45,216,37661,109,42535.15
Satış Gelirleri716,418,974846,056,46218.10
Satışların Maliyeti (-)671,739,839804,245,52819.73
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı44,679,13541,810,934-6.42
Faaliyet Giderleri (-)28,478,77430,511,2087.14
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı16,200,36111,299,726-30.25
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) 2,096,715 
Faaliyet Karı veya Zararı16,536,1229,203,011-44.35
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)5,855,2289,474,45961.81
Vergi Öncesi Kar/Zarar10,680,894-271,448-102.54
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)2,009,099-307,603-115.31
Durdurulan Faaliyetler İle İlgili Net Dönem Karı 572,431 
Net Dönem Karı/Zararı8,671,795608,586-92.98
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı-285,3734,150-101.45
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı8,957,168604,436-93.25
 UFRS/KonsolideUFRS/Konsolide 
Finansal Oranlar
Finansal Oranlar2016.062017.06
Aktif Büyüme Oranı (%)0.5810.50
Aktif Devir Hızı1.441.54
Aktif Karlılığı (%)1.740.11
Alacak Devir Hızı2.342.51
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi155.80145.30
Bedelsiz Verme Potansiyeli (%)-4.84-4.87
Borçlanma Oranı (%)142.00118.53
Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa)1.270.14
Brüt Kar Marjı (%)6.244.94
   
Dip ve Zirveler (TL)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 4.03 4.32 4.12
Son 1 Hafta 4.03 4.32 4.12
AyBaşından 4.03 4.32 4.12
Son 1 Ay 4.03 4.81 4.12
Son 3 Ay 4.03 4.81 4.12
Son 6 Ay 4.03 4.81 4.12
YilBaşından 3.91 4.81 4.12
Son 1 Yıl 3.71 4.81 4.12
Dip ve Zirveler (USD)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 1.1400 1.2232 1.1654
Son 1 Hafta 1.1400 1.2232 1.1654
AyBaşından 1.1400 1.2232 1.1654
Son 1 Ay 1.1400 1.3616 1.1654
Son 3 Ay 1.1190 1.3616 1.1654
Son 6 Ay 1.0849 1.3616 1.1654
YilBaşından 1.0691 1.3616 1.1654
Son 1 Yıl 1.0573 1.6059 1.1654
Ortalama Maliyet (TL ve USD)
Periyot TL USD
Hafta Başından 4.21 1.1917
Son 1 Hafta 4.23 1.1953
AyBaşından 4.23 1.1969
Son 1 Ay 4.41 1.2452
Son 3 Ay 4.32 1.2182
Son 6 Ay 4.35 1.2082
YilBaşından 4.37 1.2054
Son 1 Yıl 4.44 1.3030
Getiriler (TL ve USD)
Periyot TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
Hafta Başından -0.10 -2.37 -0.0233 -1.96
Son 1 Hafta -0.07 -1.67 -0.0166 -1.40
AyBaşından -0.12 -2.83 -0.0361 -3.00
Son 1 Ay -0.15 -3.51 -0.0316 -2.64
Son 3 Ay 0.02 0.49 0.0111 0.96
Son 6 Ay -0.40 -8.91 -0.0647 -5.26
YilBaşından -0.04 -1.02 -0.0153 -1.29
Son 1 Yıl -0.35 -7.92 -0.3591 -23.56
Ort. Günlük İş.Adedi ve Hacim (TL,USD)
Periyot İş.Adedi
(Lot)
İş.Hacmi
(TL)
İş.Hacmi
($)
Hafta Başından 407,819 1,717,158 485,985
Son 1 Hafta 439,065 1,856,575 524,805
AyBaşından 476,249 2,015,399 570,001
Son 1 Ay 733,475 3,232,131 913,292
Son 3 Ay 477,773 2,065,311 582,012
Son 6 Ay 501,422 2,179,503 605,833
YilBaşından 485,113 2,120,428 584,766
Son 1 Yıl 484,847 2,150,971 631,760
Yıllık Getiriler (TL,USD)
Yıl TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
2017 -0.04 -1.02 -0.0153 -1.29
2016 0.67 19.11 -0.0148 -1.23
2015 0.24 7.39 -0.2005 -14.36
2014 1.49 84.19 0.5682 68.64
2013 -0.25 -12.41 -0.3014 -26.69
2012 0.11 5.71 0.1239 12.32