Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARENA E 4.11 -0.96 22.09.2017
Son Kapanış
(TL)
Bugünkü
Getiri(%)
Son 1 Hafta
Getiri(%)
Son 1 Ay
Getiri(%)
Son 1 Yıl
Getiri(%)
F/K Sektörel
F/K
PD/DD Piyasa Değeri
(TL)
Piyasa Değeri
(USD)
Son Kapanış
USD
4.11 -0.96 -6.16 -1.44 -7.54 21.42 18.65 0.52 131,520,000 37,657,838 1.177
ARENA E Son 250 Gün (TL) 22.09.2017
 
Teknik Yorum
Son 5 gündür fiyatı sürekli düşüyor.Kısa vadeli göstergeler genelde Sat konumunda bulunuyor.Orta vadeli göstergeler son dönemde belirgin Sat sinyalleri vermeye başladı.Osilatörler"in genelde aşırı satım bölgesinde olması hissenin fazla düştüğü şeklinde değerlendirilebilir. Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının altında seyrediyor.
Günün Özeti
1.Seans 2.Seans GünSonu
Önceki 4.15 4.10 4.15
Açılış 4.15 4.13 4.15
Düşük 4.10 4.07 4.07
Yüksek 4.17 4.14 4.17
Ağ.Orta 4.15 4.10 4.12
Kapanış 4.10 4.11 4.11
Net 0 0 0
Yüzde -1.20 0.24 -0.96
İş.Adedi 78,262 153,292 231,554
İş.Hacmi 324,482 628,825 953,307
Alış 0.00 0.00 4.11
Satış 0.00 0.00 4.12
Sözleşme - - 485
Göstergeler
Göstergeler Önceki Son Sinyal
CCI -53 -112
Momentum 100 99
RSI 44 41
Stokastik 21 8
Sto(Hrk.Ort) 36 22
MACD 0 0
MACD(Hrk.Ort) 0 0
Hrk.Ort(3) 4.21 4.16
Hrk.Ort(5) 4.23 4.19
Hrk.Ort(10) 4.23 4.21
Hrk.Ort(20) 4.22 4.21
Hrk.Ort(50) 4.23 4.22
Hrk.Ort(100) 4.24 4.23
Özet Bilançolar
Özet Bilanço2016.06*2017.06*( % )
Dönen Varlıklar486,167,875543,616,25211.82
Duran Varlıklar10,859,4885,617,734-48.27
Toplam Aktifler497,027,363549,233,98610.50
Kısa Vadeli Yükümlülükler286,006,358295,011,5283.15
Uzun Vadeli Yükümlülükler4,436,0272,881,823-35.04
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)206,584,978251,340,63521.66
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye2,044,40421,994-98.92
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)204,540,574251,318,64122.87
Toplam Pasifler497,027,363549,233,98610.50
Özet Gelir Tablosu2016.06*2017.06*( % )
Brüt Satışlar761,635,350907,165,88719.11
Satışlardan İndirimler (-)45,216,37661,109,42535.15
Satış Gelirleri716,418,974846,056,46218.10
Satışların Maliyeti (-)671,739,839804,245,52819.73
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı44,679,13541,810,934-6.42
Faaliyet Giderleri (-)28,478,77430,511,2087.14
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı16,200,36111,299,726-30.25
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) 2,096,715 
Faaliyet Karı veya Zararı16,536,1229,203,011-44.35
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)5,855,2289,474,45961.81
Vergi Öncesi Kar/Zarar10,680,894-271,448-102.54
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)2,009,099-307,603-115.31
Durdurulan Faaliyetler İle İlgili Net Dönem Karı 572,431 
Net Dönem Karı/Zararı8,671,795608,586-92.98
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı-285,3734,150-101.45
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı8,957,168604,436-93.25
 UFRS/KonsolideUFRS/Konsolide 
Finansal Oranlar
Finansal Oranlar2016.062017.06
Aktif Büyüme Oranı (%)0.5810.50
Aktif Devir Hızı1.441.54
Aktif Karlılığı (%)1.740.11
Alacak Devir Hızı2.342.51
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi155.80145.30
Bedelsiz Verme Potansiyeli (%)-4.84-4.87
Borçlanma Oranı (%)142.00118.53
Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa)1.270.14
Brüt Kar Marjı (%)6.244.94
   
Dip ve Zirveler (TL)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 4.07 4.50 4.11
Son 1 Hafta 4.07 4.50 4.11
AyBaşından 4.07 4.50 4.11
Son 1 Ay 4.07 4.50 4.11
Son 3 Ay 4.03 4.81 4.11
Son 6 Ay 4.03 4.81 4.11
YilBaşından 3.91 4.81 4.11
Son 1 Yıl 3.71 4.81 4.11
Dip ve Zirveler (USD)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 1.1654 1.3007 1.1768
Son 1 Hafta 1.1654 1.3007 1.1768
AyBaşından 1.1654 1.3007 1.1768
Son 1 Ay 1.1654 1.3007 1.1768
Son 3 Ay 1.1400 1.3616 1.1768
Son 6 Ay 1.0849 1.3616 1.1768
YilBaşından 1.0691 1.3616 1.1768
Son 1 Yıl 1.0573 1.5781 1.1768
Ortalama Maliyet (TL ve USD)
Periyot TL USD
Hafta Başından 4.33 1.2463
Son 1 Hafta 4.33 1.2463
AyBaşından 4.30 1.2459
Son 1 Ay 4.29 1.3017
Son 3 Ay 4.34 1.2508
Son 6 Ay 4.29 1.2123
YilBaşından 4.36 1.2144
Son 1 Yıl 4.40 1.2719
Getiriler (TL ve USD)
Periyot TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
Hafta Başından -0.27 -6.16 -0.0970 -7.62
Son 1 Hafta -0.27 -6.16 -0.0970 -7.62
AyBaşından -0.03 -0.72 -0.0242 -2.01
Son 1 Ay -0.06 -1.44 -0.0134 -1.13
Son 3 Ay -0.06 -1.44 -0.0064 -0.54
Son 6 Ay -0.14 -3.30 0.0066 0.57
YilBaşından -0.05 -1.26 -0.0039 -0.33
Son 1 Yıl -0.45 -9.91 -0.3686 -23.85
Ort. Günlük İş.Adedi ve Hacim (TL,USD)
Periyot İş.Adedi
(Lot)
İş.Hacmi
(TL)
İş.Hacmi
($)
Hafta Başından 444,136 1,924,745 553,542
Son 1 Hafta 444,136 1,924,745 553,542
AyBaşından 493,466 2,122,668 614,810
Son 1 Ay 381,346 1,634,971 496,398
Son 3 Ay 520,914 2,261,397 651,553
Son 6 Ay 481,285 2,064,504 583,473
YilBaşından 470,448 2,051,259 571,331
Son 1 Yıl 465,926 2,049,430 592,603
Yıllık Getiriler (TL,USD)
Yıl TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
2017 -0.05 -1.26 -0.0039 -0.33
2016 0.67 19.11 -0.0148 -1.23
2015 0.24 7.39 -0.2005 -14.36
2014 1.49 84.19 0.5682 68.64
2013 -0.25 -12.41 -0.3014 -26.69
2012 0.11 5.71 0.1239 12.32