Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARENA E 4.17 23.06.2017
Son Kapanış
(TL)
Bugünkü
Getiri(%)
Son 1 Hafta
Getiri(%)
Son 1 Ay
Getiri(%)
Son 1 Yıl
Getiri(%)
F/K Sektörel
F/K
PD/DD Piyasa Değeri
(TL)
Piyasa Değeri
(USD)
Son Kapanış
USD
4.17 0.00 -0.24 2.46 2.09 14.29 20.09 0.51 133,440,000 38,057,211 1.189
ARENA E Son 250 Gün (TL) 23.06.2017
 
Teknik Yorum
Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının altında seyrediyor.
Günün Özeti
1.Seans 2.Seans GünSonu
Önceki 4.17 4.17 4.17
Açılış 4.19 4.17 4.19
Düşük 4.16 4.15 4.15
Yüksek 4.19 4.18 4.19
Ağ.Orta 4.18 4.17 4.17
Kapanış 4.17 4.17 4.17
Net 0 0 0
Yüzde 0.00 0.00 0.00
İş.Adedi 40,658 42,975 83,633
İş.Hacmi 169,846 179,048 348,894
Alış 0.00 0.00 4.17
Satış 0.00 0.00 4.18
Sözleşme - - 154
Göstergeler
Göstergeler Önceki Son Sinyal
CCI -69 -81
Momentum 100 100
RSI 50 50
Stokastik 11 15
Sto(Hrk.Ort) 13 14
MACD 0 0
MACD(Hrk.Ort) 0 0
Hrk.Ort(3) 4.17 4.17
Hrk.Ort(5) 4.17 4.17
Hrk.Ort(10) 4.17 4.17
Hrk.Ort(20) 4.17 4.17
Hrk.Ort(50) 4.18 4.18
Hrk.Ort(100) 4.22 4.22
Özet Bilançolar
Özet Bilanço2016.03*2017.03*( % )
Dönen Varlıklar460,315,817629,857,95636.83
Duran Varlıklar11,325,8484,792,004-57.69
Toplam Aktifler471,641,665634,649,96034.56
Kısa Vadeli Yükümlülükler268,780,454371,538,58438.23
Uzun Vadeli Yükümlülükler3,963,4262,945,590-25.68
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)198,897,785260,165,78630.80
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye2,109,66622,612-98.93
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)196,788,119260,143,17432.19
Toplam Pasifler471,641,665634,649,96034.56
Özet Gelir Tablosu2016.03*2017.03*( % )
Brüt Satışlar 496,205,836 
Satışlardan İndirimler (-) 31,556,442 
Satış Gelirleri357,409,885464,649,39430.00
Satışların Maliyeti (-)335,141,244442,867,67132.14
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı22,268,64121,781,723-2.19
Faaliyet Giderleri (-)13,663,55215,296,55811.95
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı8,605,0896,485,165-24.64
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)356,2382,470,463593.49
Faaliyet Karı veya Zararı8,248,8514,014,702-51.33
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,384,494 
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)3,120,8954,587,05146.98
Vergi Öncesi Kar/Zarar5,127,9561,812,145-64.66
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)44,9161,598,3673,458.57
Net Dönem Karı/Zararı5,083,040213,778-95.79
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı-219,7503,383-101.54
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı5,302,790210,395-96.03
 UFRS/KonsolideUFRS/Konsolide 
Finansal Oranlar
Finansal Oranlar2016.032017.03
Aktif Büyüme Oranı (%)-12.0534.56
Aktif Devir Hızı0.760.73
Aktif Karlılığı (%)1.080.03
Alacak Devir Hızı1.201.23
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi303.07297.78
Bedelsiz Verme Potansiyeli (%)0.00-4.87
Borçlanma Oranı (%)138.60143.95
Borçtan Yararlanma Katsayısı (Defa)1.480.13
Brüt Kar Marjı (%)6.234.69
   
Dip ve Zirveler (TL)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 4.15 4.24 4.17
Son 1 Hafta 4.15 4.24 4.17
AyBaşından 4.14 4.30 4.17
Son 1 Ay 4.09 4.30 4.17
Son 3 Ay 4.04 4.48 4.17
Son 6 Ay 3.91 4.71 4.17
YilBaşından 3.91 4.71 4.17
Son 1 Yıl 3.49 4.80 4.17
Dip ve Zirveler (USD)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 1.1747 1.2086 1.1893
Son 1 Hafta 1.1747 1.2086 1.1893
AyBaşından 1.1670 1.2243 1.1893
Son 1 Ay 1.1448 1.2243 1.1893
Son 3 Ay 1.0849 1.2428 1.1893
Son 6 Ay 1.0691 1.3099 1.1893
YilBaşından 1.0691 1.3099 1.1893
Son 1 Yıl 1.0573 1.6469 1.1893
Ortalama Maliyet (TL ve USD)
Periyot TL USD
Hafta Başından 4.19 1.1887
Son 1 Hafta 4.19 1.1887
AyBaşından 4.21 1.1937
Son 1 Ay 4.19 1.1831
Son 3 Ay 4.23 1.1715
Son 6 Ay 4.37 1.1953
YilBaşından 4.37 1.1946
Son 1 Yıl 4.44 1.3626
Getiriler (TL ve USD)
Periyot TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
Hafta Başından -0.01 -0.24 0.0013 0.11
Son 1 Hafta -0.01 -0.24 0.0013 0.11
AyBaşından -0.02 -0.48 0.0056 0.47
Son 1 Ay 0.10 2.46 0.0499 4.38
Son 3 Ay -0.12 -2.78 0.0044 0.37
Son 6 Ay 0.09 2.09 0.0269 2.32
YilBaşından 0.01 0.18 0.0086 0.73
Son 1 Yıl 0.01 0.18 -0.2535 -17.57
Ort. Günlük İş.Adedi ve Hacim (TL,USD)
Periyot İş.Adedi
(Lot)
İş.Hacmi
(TL)
İş.Hacmi
($)
Hafta Başından 152,845 639,719 181,683
Son 1 Hafta 152,845 639,719 181,683
AyBaşından 234,915 988,527 280,414
Son 1 Ay 281,799 1,179,970 333,396
Son 3 Ay 442,268 1,871,087 518,107
Son 6 Ay 440,298 1,923,189 526,297
YilBaşından 442,276 1,933,204 528,363
Son 1 Yıl 521,022 2,315,116 709,920
Yıllık Getiriler (TL,USD)
Yıl TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
2017 0.01 0.18 0.0086 0.73
2016 0.67 19.11 -0.0148 -1.23
2015 0.24 7.39 -0.2005 -14.36
2014 1.49 84.19 0.5682 68.64
2013 -0.25 -12.41 -0.3014 -26.69
2012 0.11 5.71 0.1239 12.32