Fon Analist Nedir?

Fon Analist, tasarruflarını yatırım ve emeklilik fon piyasalarında değerlendiren yatırımcılar ve finans piyasası profesyonelleri için, web tabanlı bir analiz platformudur. Yatırım ve emeklilik fonlarına ilişkin bütün verileri bir araya getirerek ayrıntılı analiz ve karşılaştırma olanağı sağlar.

Özel Analizler

Fon analist, yatırım fonları ve emeklilik fonlarında sahip olduğu ayrıntılı veri seti ve fonksiyonlar sayesinde özel analizler yapabilen analitik araçları basitçe sunar.

Hazır Analizler

Fonanalist.com ile yatırım fonu ve emeklilik fonları için günlük, haftalık, yıllık, dönemsel, tarih aralığı vererek analizler yapabilir, fonları farklı ölçütlerle filtreleyebilir, performanslarını karşılaştırabilirsiniz.

Öne Çıkan Fonlar

Fonanalist.com ile yatırım fonu ve emeklilik fonlarında farklı analiz teknikleri ile öne çıkan fonları belirleyebilir, belirlediğiniz fonlar arasında ayrıntılı analizler ve karşılaştırmalar yapabilirsiniz.

Kolay Veri Okuma

Fonanalist.com yatırım ve emeklilik fonlarına ait ayrıntılı verileri kullanarak hazır ya da özel analizler, günlük özetler, istatistikler ve performansları kolay okunabilir biçimde sunar.

Yatırım Kararlarınızı Şekillendirin

Fonlarla ilgili yatırım kararlarını verirken, ihtiyaç duyulan bütün veri setlerine, bu verileri işleyen hazır fonksiyonlara Fon Analist’in kullanışlı arayüzden kolayca ulaşabilirsiniz.

Güvenilir doğru, sürekli bilgi

Fonanalist.com ham verilerini, yayıncı kuruluşu Finnet’in imzaladığı “Veri Yayın Sözleşmesi” çerçevesinde her sabah Takasbank’tan sağlar. Referanslı, kaliteli veri kullanır.

Neden Fon Analist?

Fonanalist.com kapsamlı veri seti, hazır ve özelleştirilebilir analizleriyle fon piyasasında işlem yapan yatırımcılar ve finans dünyası profesyonellerine hızlı, basit ve etkili çözümler sağlar. Fonların performansını hem kendi içlerinde, hem de BIST endeksleri, döviz kurları gibi alternatif araçlarla ölçebilirsiniz.

Ayrıntılı Veri Seti

Fonanalist.com güncel ve tarihsel tüm veri setlerini kullanır. Fonlara ilişkin portföy dağılımları, pazar payları, doluluk oranları gibi verilerle ayrıntılı analizleri karşılaştırmalı olarak gösterir.

Zengin Analiz Olanağı

Fonanalist.com ile yatırım ve emeklilik fonlarının ayrıntılı verilerini kullanarak fonların performansını farklı piyasa enstrümanları ile karşılaştırabilir, risk getiri analizleri, fon benchmark analizleri ile güncel raporlar hazırlayabilirsiniz.

Fon Analist İle Hangi Analizleri Yapabilirsiniz?

Karşılaştırmalı Fiyat Grafiği

Fonanalist.com ile yatırım fonları, emeklilik fonları veya ana para korumalı fonlar arasından bir fonu seçebilir, farklı piyasa enstrümanları ile aynı grafik üzerinde performans karşılaştırması yapabilirsiniz.

Alternatif Piyasalarla Karşılaştırma

Fonanalist.com ile belirli bir tarih aralığında seçtiğiniz fon ile farklı bir fonu ya da BIST Endekslerini, Hisse Senetlerini, TCMB Döviz kurlarını, Döviz Sepetlerini, Pariteleri ve KYD Endekslerini karşılaştırabilirsiniz. İki farklı enstrüman arasındaki fiyat hareketlerini ve fiyat etkileşimlerini belirleyebilirsiniz.

Karşılaştırmalı Getiri Grafiği

Fon performans analizlerinde, fonların alternatif yatırım araçları ile getiri karşılaştırmalarının yapılması önemlidir. Fonanalist.com ile dilediğiniz fonun, belirlediğiniz iki tarih arasındaki getirisini, farklı bir fonla, BIST Endeksleri ve Hisselerinin performanslarıyla, DİBS ve KYD endeksleri ile, TÜFE ve O/N Repo ile ve Fon Benchmark (ölçüt) getirisi ile, sütün grafik formatında kıyaslayabilirsiniz.

Risk Getiri Haritası

Fonların getirileri ile risklerini grafik üzerinde görebilmek, Fon Getiri - Risk karşılaştırmalarında büyük kolaylık sağlar. Risk getiri haritası üzerinde, analize dahil edilen fonların risk ve getirilerine göre toplandıkları bölgeler görülebilir. Seçilen fonlar arasında, diğerlerine göre daha çok ya da daha az riskli olan fonlar ile getirisi daha çok veya daha az olan fonlar kolayca ayırt edilebilir.

Risk – Getiri Tablosu

Risk Getiri Haritası ile birlikte analiz ekranında, haritanın oluşturulmasında kullanılan hesaplanmış getiri ve risk değerleri de tablo halinde görüntülenebilmektedir. Analize dahil edilen fonların, baz olarak belirlenen BIST endeksleri esas alınarak hesaplanan istatistik oranları, Risk - Getiri Tablosunda sunulmaktadır. Hesaplamalarda kullanılan baz endeksin veri sayısı değiştirilebilmekte, yıllık risksiz varlık getirisi hesaplamaya dahil edilebilmektedir. Seçilen her fon için; Ortalama getiri, Standart sapma, Beta Katsayısı, Sharpe Oranı ve VaR (Value at Risk) hesaplanabilmektedir.

Fon Türlerine Göre Analiz

Fon Türleri Getiri Tablosu ile yatırım ve emeklilik fon ailelerine bağlı alt türlerin seçilen iki tarih aralığı içerisinde, getiri istatistiklerine ulaşılabilir. Her alt türe dahil olan fonların verileri baz alınarak, ilgili tür için günlük düşük ve yüksek getiriler, günlük ortalama getiriler ve ortalama en düşük ve en yüksek getiri değerleri yüzde olarak hesaplanır.

En Düşük ve En Yüksek Getiriler

Bir fon kurucusuna ait tüm fonların, farklı kuruculara ait farklı fonların veya sadece tek bir fonun, seçilen tarih aralığı içerisinde gerçekleşen en yüksek ve en düşük günlük getiri oranları, yüzdesel olarak tablo halinde listelenebilir. Bu tablo içerisinde ayrıca, seçilen ilk tarih ve son tarih için, fonun/fonların fiyatları da görüntülenebilmektedir.

Fon Yatırım Araçları Grafikleri

Yatırım araçları yüzde dağılım grafiklerinde, belirlenen fonun, iki tarih arası fiyat grafiği, ilgili fonun portföyü içinde bulunan; hisse senedi, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, gibi varlıkların zaman içinde fon portföyündeki yüzdesel değişim değerleri aynı grafik ekranında karşılaştırılabilir.

Benchmark Getiri ve Grafik Analizleri

Fon Ölçüt Grafiği Analizi ile seçilen fonun iki tarih arasındaki fiyat grafiği, fonun benchmark (ölçüt) grafiği ile aynı grafik ekranında karşılaştırılabilir. Yine aynı analizde fon ölçüt içeriğinde zaman içinde gerçekleşen değişiklikler listelenebilir, yönetim gideri dahil edilmiş getiri hesaplanabilir. Günlük bazda fon fiyatının ve ölçütünün değerlerine, zaman serisi olarak ayrı bir tabloda da ulaşılabilmektedir. Ölçüt Getirileri Analizinde ise, farklı fonların getirileri, bu fonların ölçüt getirileri ve yönetim gideri dahil getirileri ile kıyaslanabilmekte, yine aynı tabloda ölçüt içeriklerinde yer alan enstrümanların (İMKB, DİBS, KYD vb.) yüzdesel dağılımı da görüntülenebilmektedir.

Benchmark Listesi

Analizi yapılacak olan tek bir fonun veya bir fon ailesine / türüne dahil olan tüm fonların, arz tarihlerinden itibaren, ölçüt içeriklerindeki değişiklikleri, değişiklik tarihleri ile birlikte tablo şeklinde görüntüleyebilme imkanı sunulmaktadır. Aynı türden veya farklı türlerden fonların, ölçütlerinde, zaman içerisinde yapılmış olan tüm değişiklikler, oluşturulacak tablolarda karşılaştırılabilmektedir. Bu şekilde, ölçüt içeriklerinde yer alan enstrümanların, zaman içerisinde değiştirilen yüzdesel ağırlıklıları da, kolayca tespit edilebilmektedir.

Dönemsel Getiri Tablosu

- Fonların, farklı zaman periyotları içinde gösterdikleri getiri performansları, dönemsel getiri tablosunda görüntülenebilmektedir. Seçilen fonların, son fiyatları ile on dört farklı zaman periyodu içerisinden belirlenebilecek 6 farklı periyot için getiri değerleri, tabloda yer alabilmektedir.

Günlük Getiri Performansı

Bu analizde, seçilen fonun belirlenen iki tarih arasındaki günlük bazda fiyat ve getiri değişimleri tablo halinde listelenmektedir. Ayrıca aynı tabloda, seçilen fonun dahil olduğu fon türü ailesinin, günlük bazda ortalama getirisi, her gün için ilgili fon türünde kaç adet fonun bulunduğu ve seçilen fonun fon türüne dahil olan diğer fonlar arasındaki başarı sıralaması görüntülenmektedir. Analizi yapılan fonun, belirlenen tarih aralığında, aynı tür fonlar arasındaki getiri sıralamasında, hangi yüzdelik dilimde, kaç sefer yer alabildiği de, yıldız ikonlu performans sütunu ile gösterilmektedir.

Hisse / Varant Takas Oranları

Hisse / Varant Takas Oranları Tabloları, Yatırım fonları (Tip bazında ve toplam) ve yatırım ortaklıkları portföylerindeki hisse bazında saklama toplamlarının, takas saklamadaki hisse bazındaki toplam saklama miktarına oranlarını verir. Tablolarda yer alan hisse adları, ilgili hisse için takas saklamadaki toplam hisse adedi ve son yedi güne ait hisse bazında fonlar ve yatırım ortaklıklarının bu hissedeki saklama oranlarını vermektedir.

Hisse / Varant Takas Değişimleri

Hisse / Varant Takas Değişimleri Tabloları, Yatırım fonları (Tip bazında ve toplam) ve yatırım ortaklıkları portföylerindeki hisse bazında saklama toplamlarının, takas saklamadaki hisse bazındaki toplam saklama miktarına oranının, bir önceki güne göre yüzdesel değişimlerini vermektedir. Hisse bazında, fonlarda veya yatırım ortaklıkları saklamalarındaki artış ve azalışlar, bu tablolarda takip edilebilmektedir.

Veri Tablosu ve Fon Değerleri

Fon veri tablosu ile yatırım fonları, emeklilik fonları veya ana para korumalı fon listeleri içerisinden belirlenebilecek bir fon için günlük bazda açıklanan verilere aynı tablo üzerinden ulaşılabilmektedir. Seçilen fonun günlük fiyatı, toplam değeri, portföy büyüklüğü, yatırımcı sayısı, tedarikteki pay toplam pay verileri ile, fonun portföyündeki yatırım araçlarının yüzdesel olarak dağılımları görüntülenebilmektedir. Tablo, seçilen iki tarih aralığı için ekrana getirilebilmektedir. Fon değerleri tablosunda ise birden fazla fonun, seçilen tarihteki fiyatı, portföy değeri, aktif değeri ve getirisi hesaplanabilmektedir.

Pazar Payları

Fon Pazar payları tablosunda seçilen tarihte analizi yapılacak olan fonun, portföy değeri ve yatırımcı sayısı verileri, fonun dahil olduğu fon türünün, toplam portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı ile oranlanmaktadır. Bu hesaplama ile, seçilen fonun veya fonların, dahil oldukları fon pazarı içerisindeki yeri ve pazar hakimiyeti kolayca belirlenebilmekte, pazara hakim olan ve talep edilen fonlar tespit edilebilmektedir.

Fon Analist’in Avantajları

 • Fon Analist‘te yayınlanan veriler yapılan anlaşma ile Takasbank‘tan alınmaktadır.
 • Fon Analist‘te yer alan veriler Takasbank her veri güncellediğinde otomatik olarak güncellenmektedir. 
 • Fon Analist’te yer alan tablolar, demo kullanım için sınırlı sayıda veri göstermektedir. Sitemize abone olarak tüm verileri görüntüleyebilirsiniz.
 • Karşılaştırma ölçütlerini; fon ölçüt grafiği, ölçüt getirileri, fon ölçüt listesi adı altında 3 başlıkta raporlayabilirsiniz.
 • Fon Analist‘te karşılaştırmalı fiyat ve getiri grafikleri yer almaktadır.
 • Fon Analist‘te en düşük, en yüksek getiri analizi yapılabilmektedir.
 • Fon Analist‘te günlük getiri performansı hesaplanabilmektedir.
 • Fon Analist‘te dönemsel getiri tablosu oluşturulabilmektedir.
 • Fon Analist‘te fon türleri getiri tablosu oluşturulabilmektedir.
 • Fon Analist‘te, risk getiri haritası ve risk-getiri tablosu yer almaktadır.
 • Fon Analist‘te yatırım araçlarının grafiği görülebilmektedir.
 • Fon Analist‘te fon veri istatistikleri görülebilmektedir. 
 • Fon pazar payları ve fon portföy toplamları yer almaktadır.
 • Fon Analist‘te fon portföy değerleri yer almaktadır.
 • Ücretsiz profesyonel destek alabilirsiniz.

Fon Analist ile Tanışın

Bu site SSL Güvenlik Sistemi ile korunmaktadır.