Stockeys pro Nedir?

Stockeys pro, internet üzerinde çalışan web tabanlı gelişmiş bir temel analiz yazılımıdır. Stockeys, amatör yatırımcılardan profesyonellere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine ayrıntılı mali analiz imkânı sağlar. MGA SOFT firması tarafından geliştirilen Stockkeys’in Türkiye’de ana dağıtıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık Ltd Şti’dir.

Stockeys pro, kapsamlı, güncel ve kaliteli veri tabanıyla, şirketlerin bilanço ve gelir tablolarını şirket bazında ya da sektörel olarak detaylı analizlere dönüştürmenizi sağlayan bir yazılımdır.

Herkes İçin Temel Analiz

Stockeys pro, şirketlerin performanslarında temel belirleyici unsur olan mali yapılarının analizini pratik kullanım menüsü ile kolaylaştırır.

Kapsamlı Veri Tabanı

Stockeys pro, Türkiye’nin en kapsamlı bilanço veri tabanına sahiptir. Şirketlerin halka arzından itibaren açıkladıkları tüm bilanço ve gelir tablosu dataları, veri tabanında bulunur. Yeni bilanço ve gelir tabloları açıklandıkları gün veri tabanına eklenir. Her seans sonunda güncellenen fiyat verileriyle birlikte sunulur.

Özelleştirilebilir Raporlamalar

Stockeys pro, sektörel analizler için de geniş olanaklar sunar. Seçilen sektörlerde detaylı oran analizlerine, karşılaştırmalara ve performans değerlendirmesine olanak sağlar.

Bilançolar ve Detaylı Oran Analizleri

Şirketlerin bilançolarına, detaylı oran analizlerine, şirket profil bilgilerine, sermaye artışları ve temettü ödemelerine, değişim analizlerine ve karşılaştırmalı analizlere ulaşılabilmektedir. Detaylı şirket analizleri ve mali yapıları ile ön plana çıkan şirketler kolayca tespit edilebilmektedir.

Şirket Analizi

Stockeys pro, yatırım kararları için şirket tercihlerinin belirlenmesinde ayrıntılı araçlar sunar. Hisse senetleri işlem gören şirketlerin bütün sayısal bilgileri ve analiz araçlarına kolayca ulaşabilir, yatırım tercihlerinizi pratik olarak ulaşacağınız ayrıntılı bilgi ve analizlerle yönlendirebilirsiniz.

Finansal Radar

Stockeys, Finansal Radar uygulamasıyla sektör tercihlerine göre seçilen kalemleri oran ve puanlamalarla karşılaştırır.

Sektörel Raporlar

Şirketlerin bilanço ve gelir tablolarını Amerikan Doları veya Euro bazında, sektörel boyutta dilediğiniz bilanço dönemi için görüntüleyebilir, bu verilerle oluşan analizlerle hızlı raporlamalar yapabilirsiniz.

Sürekli Güncel Veri

Borsa endekslerine dâhil olan, endeksten çıkan, yeni halka arz edilen, devrolan veya kod tanımlaması değişen, kapanan veya işlem görmeyen şirketlerle ilgili tüm değişiklikler ile şirket künyelerinde, ortaklık yapılarında ve iştiraklerinde oluşan değişikliklerde, Stockeys pro da hızla güncellenir.

Neden Stockeys pro?

Temel analiz, şirketlerin bilanço ve gelir tablolarının, finansal oranlarının farklı dönemlerde, dinamik olarak karşılaştırılmasını, şirket bazında ya da sektörel olarak değerlendirilmesini gerektirir. Temel analiz konusunda uzman bir ekip tarafından geliştirilen Stockeys, temel analiz için gereken bu yoğun bilgi birikimini ve analitik bakış açısını kullanıcı dostu arayüzüyle pratik olarak sunar.

Pratik Raporlama

Raporlama ekranı seçilen şirketle ilgili fiyat ve hacim grafiği, PD/DD ve FK grafiği, cari finansal oranlar, özet bilanço ve gelir tablosu, fiyat ve getiri performansı, ortaklık yapısı ve şirket iştirakleri gibi ayrıntılı verileri kullanarak hızla bilgi verir, raporlamalara olanak sağlar.

Detaylı şirket analizleri

Şirket Profilleri Analizi, kullanıcıların, borsada işlem görmekte olan şirketlerle ilgili, en temel bilgilere, aynı analiz ekranı içinden hızlıca ulaşılabilmesini sağlar.

Yatay – Dikey & Trend Analizleri

Stockeys ile farklı dönemlerdeki gelişmeler yatay olarak, aynı dönemde kalemler arasındaki ilişkiler dikey olarak analiz edilir. Trend analizi seçilen dönemlerdeki değerlerin gelişmesini gösterir.

Temettü Tabloları

Stockeys pro Temettü Tabloları’nda şirketlerin yaptıkları temettü ödemelerini, yıllık kar rakamları üzerinden brüt ve net temettü rakamlarını, tarihlerini ve bedelli/bedelsiz bölünme oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Hisse Genel Performans

Şirket bazında satış karlılık durumu, fiyat/kazanç oranı, piyasa değeri/defter değeri gibi grafiklere ya da mali tablolarda seçilen dönemlere ilişkin varlıklar, satışlar, karlılık gibi oranlara hızla ulaşabilir, bir bakışta şirket performansını değerlendirebilirsiniz.

Hızlı Mali Analiz

Stockeys pro Hızlı Mali Analiz raporlamasında, şirketlerin kullanıcı tarafından belirlenen bilanço dönem sayısına göre bilançolardaki temel kalemleri ekran grafiklerine dönüştürür.

Oran Analizleri

Stockeys pro'da şirketlerin detaylı finansal rasyo analizlerini kolayca yapmanızı sağlar. Şirketlerin revize edilen bilançoları da anında güncellenir, güncel verilerle hesaplama yapılır.

Kullanıcı Raporu

Stockeys pro borsada işlem görmekte olan şirketlerin bilançolarını, kullanıcıların belirlediği kriterlere göre listeleyerek, özel raporlamalar yapılabilmesine olanak tanır. Seçilen şirketin, halka arz edildiği tarihe kadar, bilanço ve gelir tabloları veri tabanında yer alır. Kullanıcılar seçtikleri beş bilanço dönemini hızla ekrana getirip, analiz edebilir.

Sermaye Artışı Tabloları

Sermaye Artışları başlığında şirketlerin hangi yıllarda ne kadarlık bir sermaye artırımı yaptığı, bedelli ve bedelsiz artırımlardaki oranları, rüçhan haklarını, rüçhan başlangıç ve bitiş tarihlerini, bedelsiz artırımların ne kadarının iç kaynaklardan sağlandığını görüntüleyebilirsiniz.

Oran Analizi Detayları

Stockeys pro, şirketlerin sektörel farklılıklarına göre son beş dönemi mercek altına alır. Sanayi, sigortacılık ya da bankacılık sektörlerindeki şirketlerin büyüme, faaliyet, finansman, karlılık ve likidite oranları sektörel olarak farklı değerlerle hesaplanır.

Temel Analiz Metotları

Stockeys pro ile seçilen borsa şirketinin, yine kullanıcı tarafından belirlenen bilanço dönemleri ve kalemlerine göre değişen performansları yatay, dikey ve trend analizleri ile ayrıntılı şekilde gösterilir.

Dipnotlar

Hisse Dipnot bölümünde şirketlerin seçilen dönemlerine ilişkin Orijinal bilanço dipnotlarına ulaşabilir, hukuki ve mali ayrıntıları her zaman göz önünde tutabilirsiniz.

Esnek Raporlama

Kullanıcı Raporu başlığı altında bilançoda tüm değerleri değil, aktifler, pasifler ve gelir tablosundan sadece seçilen kalemleri görebilir, bu kalemleri Amerikan Doları ya da Euro bazında analiz edebilir ve raporlayabilirsiniz.

Stockeys pro İle Hangi Analizleri Yapabilirsiniz?

Satış – Karlılık & Borçluluk Analizleri

Stockeys pro Değişim Analizlerini kullanarak, şirket bilançoları içinde temel gösterge durumundaki kalemlerde meydana gelen değişimler, kolayca analiz edilebilmektedir. Kullanıcılar, ilgilendikleri sektörü, baz olarak alınacak iki bilanço dönemini ve para birimine göre raporlama gösterge kriterlerini belirleyebilirler.

Kar & Zarar Değişimleri

Karı artan/azalan, kardan zarara, zarardan kara geçen, zararı artan ve azalan, satışları artan veya azalan, borçları artan veya azalan şirketleri listeleyebilir, yatırım sürecinde şirketlerle ilgili kriterleri özelleştirebilirsiniz.

Aktifler & Özsermaye Analizleri

Değişim analizleri başlığı altında kullanıcılar, bilanço aktiflerindeki ve özsermayedeki değişimleri de analiz edebilirler. Sektör, bilanço dönemleri ve kur parametresi seçildikten sonra, aktifleri artan/azalan, özsermayesi artan/azalan şirketleri kolayca belirleyebilirler.

Finansal Radar

Stockeys pro Finansal Radar, finansal oranları seçip ağırlıklandırarak, hisse senetlerinin filtrelenebilmesini sağlar. Kullanıcının belirlediği finansal rasyolar, artan ya da azalan değerlere göre sektör bazında hisseleri filtreleyebilir, performansları özelleştirebilirsiniz.

Son Bilançoda Göstergeler

Yeni gelen bilançoların, öz varlık, net kar, kaydırılmış yıllık net kar değerleri, F/K, PD/DD oranları ile piyasa değeri, sermaye ve kapanış fiyatı dataları tablo içinde listelenir. Son bilançolar itibariyle mali durumlar hakkında hızlıca bilgi sağlanır.

Özelleştirilebilir Raporlama

Stockeys pro içerisinde kullanıcılar, sektör, bilanço dönemi ve finansal oran tercihlerine göre, spesifik raporlamalar yapabilirler. Kullanıcının belirlediği sektör için anlamlı olacak finansal oranlar, otomatik olarak listelenir.

Sermaye Artışları Analizi

Stockeys pro ile şirketlerin sermaye artışı hareketleri özel analiz tablolarında izlenebilir, sermaye artırım yoğunlukları takip edilebilir. Seçilen dönemlerde tüm şirketler arasında bedelli ve bedelsiz artırımlarının yoğunluğu hızla raporlanabilir.

Temettü Ödemeleri

Şirketlerin yıllar itibariyle temettü ödemeleri Stockeys pro’da yer alan ayrıntılı tablolarla takip edilebilir. Kullanıcılar seçtikleri dönem aralığında, tüm şirketler arasından nakit temettü ödeyenleri, bedelsiz hisse olarak temettü ödemelerini, temettü ödemesi yapmayan şirketleri, temettü yoğunluğu yüksek şirketleri listeleyebilir.

Stockeys pro’nun Özellikleri Nelerdir?

Kullanıcı Tabloları

Finansal radarda, sınırsız sayıda yeni tablo dizayn edilebilir, belirlenen sektörlerde analize dahil edilecek oranlar arasından seçim yapılabilir, seçilen oranlarlar için puanlamalar tanımlanabilir. Oluşturulan her tablo farklı bir isimle veri tabanında tutular ve üyeler giriş yaptığında otomatik olarak yüklenir.

Kolay Yardım Ekranları

Her analiz başlığı, detaylı yardım ekranları ile desteklenerek, kolay anlaşılabilir ve yorumlanabilir tablolarda sunulmaktadır. Grafik desteğini de kullanan Stockeys pro, kullanıcıların bir kaç tuşlama ile detaylı raporlama sonuçlarına ulaşabilmelerini sağlar.

Esnek Raporlama

Takip edilen sektör/endeks ve kriterler kaydedilip, sonraki analizler bu çalışma üzerinden yapılabilir. Sektör/endeks, dönem ve finansal oranlar seçildikten sonra, tanımlanan puan değerleri baz alınarak puan sıralaması oluşturulabilir. Oranların max, min, ortalama ve medyan değerleri raporlanabilir.

Yeni Bilanço Takibi

Yeni açıklanan bilanço verileri, bilançoların yayınlanmasını takiben, Stockeys pro’da hızla güncellenir. İçinde bulunulan dönemde ya da son bir aylık dönemde bilanço açıklayan şirketler kolayca listelenebilir.

Detaylı Sektör Tanımlamaları

Temel analiz çalışmalarında, türdeş olan şirketlerin analiz içerisine dahil edilmesi, raporlama sonuçlarının daha gerçekçi olmasını sağlamaktadır.

Sürekli Güncel Veri

Borsa endekslerine dahil olan, endeksten çıkan, yeni halka arz edilen, devrolan veya kod tanımlaması değişen, kapanan veya işlem görmeyen şirketlerle ilgili tüm değişiklikler ile şirket künyelerinde, ortaklık yapılarında ve iştiraklerinde oluşan değişikliklerde, Stockeys pro da hızla güncellenmektedir.

Detaylı Alt Başlıklar

Stockeys pro içerisinde resmi borsa endeks/sektör tanımlamaları, daha detaylı alt başlıklara indirilerek sunulmaktadır. Örneğin kullanıcılar gıda sektörü içinde ele alınabilecek bir içecek firmasını dilerlerse içecek firmaları alt sektörü tanımlamasıyla karşılaştırabilir ve analiz edebilir.

Stockeys pro'nun Avantajları

 • Stockeys pro, tasarımı ve yardım ekranlarındaki yardımcı metinleri ile hisse senetleri piyasasında işlem yapmakta olan bireysel yatırımcılardan, yatırım uzmanlarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Kullanıcı dostu kolay bir menüye sahiptir. Bilanço ve mali tablolarla ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olan herkes ürünü kullanabilir.
 • Stockeys pro, internet bağlantısı olan tüm bilgisayarlarda kullanılabilmektedir.
 • Stockeys pro hisse fiyat verilerini seans ve gün sonu kapanışlarında otomatik olarak güncellemektedir. Bilanço verileri ise, bilançonun açıklanmasını takiben, aynı gün içinde Stockeys pro'da güncellenmektedir.
 • Stockeys pro Temel Analiz Platformu, yatırımcılara, hisse senetleri piyasasında işlem gören şirketlerle ilgili olarak, yatırım kararı sürecinde karar destek mekanizması olarak yardımcı olmaktadır.
 • Ücretsiz profesyonel destek alabilirsiniz.

Stockeys pro İle Tanışın

Stockeys pro Satın Al

Satın Al

 • 12 Aylık K %25
  1,755.00
 • 6 Aylık K %12.31
  1,026.00
 • 3 Aylık K %6.15
  549.00
 • 1 Aylık
  195.00

Stockeys Pro (12 Aylık Kullanım Bedeli)

Ara Toplam : 1,462.50
Kdv Tutarı : 292.50
GENEL TOPLAM : 1,755.00
Bu site SSL Güvenlik Sistemi ile korunmaktadır.